Hélène Nevers
Flickan som inte kunde gråta

Ett program för låg- och mellanstadieelever, där vi arbetar med temat ” känslor”
och natur: Vi studerar en levande fågel.

Uppträdande

Berättande:
Jag berättar folksagan ”Flickan som inte kunde gråta”, på ett levande och teatraliskt sätt. Med mig i sagan, har jag min levande duva.

Pedagogiskt program

Natur:
Vi undersöker skrattduvan Colombine Jag berättar om min duva. Eleverna får känna på den och ställa frågor.

Bild:
Vi ritar av duvan som är ”levande modell” och använder olika tekniker.

Drama:
Vi gör olika dramaövningar om känslor och kroppsspråk

Sång:
Vi lär oss en folkvisa om en duva. Jag ackompanjerar på gitarr.

Jag anpassar svårighet och övningar till barnens ålder och förmåga. Sagan kan berättas för max 50 elever. Det pedagogiska programmet görs för max 25 elever. Det innebär att eftersom många kan lyssna samtidigt, är det möjligt för två klasser att lyssna på sagan tillsammans och en klass i taget tar del av det pedagogiska programmet. Upplägget anpassas efter skolans schema i överenskommelse med lärarna.

Priser:
Sagan och det pedagogiska programmet på ca två timmar: 3000 kr.
Ytterligare pedagogiskt program, ca 90min: 1000 kr.
Reseersättning tillkommer. Innehar F-skattsedel.

Lokal:
Golvyta anpassad till antal elever. Det kan vara ett klassrum, om man flyttar undan möblerna. De kan enkelt flyttas tillbaka för bildmomentet.

Diamanten