Hélène Nevers
Skapande Skola

Som teaterlärare och kulturpedagog på Örebro kulturskola har jag en lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn i olika åldrar.

I min egen verksamhet kombinerar jag ett uppträdande, till exempel berättande eller dockteater föreställning med ett pedagogiskt program bestående av en eller flera punkter, t.ex. drama, sång och bild. Jag är född och uppvuxen i Frankrike och har även pedagogiska program för högstadie- och gymnasieelever som läser franska.
Kontakta mig om referens önskas.
OBS! Uppfyller Kulturrådets krav för professionell kulturaktör.

Förslag på färdiga program

Råttfångaren
Ett program för låg och mellanstadieelever. Tema medeltid.

Flickan som inte kunde gråta
Låg och mellanstadiet. Tema känslor.

Le prince et la jeune fille
Högstadiet och gymnasium. För elever som läser franska

La chanson francaise
Högstadiet och gymnasium. För elever som läser franska

Valfri dockteaterföreställning
Från förskola till gymnasium

Räv